ὑποπτεύηι

ὑποπτεύηι
ὑποπτεύῃ , ὑποπτεύω
to be suspicious
pres subj mp 2nd sg
ὑποπτεύῃ , ὑποπτεύω
to be suspicious
pres ind mp 2nd sg
ὑποπτεύῃ , ὑποπτεύω
to be suspicious
pres subj act 3rd sg
ὑποπτεύῃ , ὑποπτεύω
to be suspicious
pres subj mp 2nd sg
ὑποπτεύῃ , ὑποπτεύω
to be suspicious
pres ind mp 2nd sg
ὑποπτεύῃ , ὑποπτεύω
to be suspicious
pres subj act 3rd sg

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”